Workshops & kurs

Urban Performing

-Take  space

Thea Fjørtoft og Gordon Miles ønsker å tilby ungdom fra 13-ca18 år en workshoprekke avsluttes i små happenings for publikum.

Ungdommene skal lære hvordan de kan finne seg en god site, hvordan bruke den og hva kan de tilføre den. ”Urban Performing” ønsker å sette et lys på stedet man opptrer, og handler om å ta et eierskap i gata/smuget/torget.

Kurset handler  om hva det vil si å «take a space». Gata er alle sammen sin. Den er ikke ubetinget forbeholdt markedskrefter og næringslivet. Det offentlige rom er like så mye en utstillingsplass eller scene. Hvordan underholde, utfordre og åpne opp for nye inntrykk og uttrykk.

Kurset viser hvordan og hva er det som tiltrekker og leder oppmerksomhet i forhold til publikum og utøverne.  Hvordan artisten holder fokus. Timing. Publikumskontakt. «Highlight» og «Lowlights» er uttrykk vi vil benytte -hva vil vi få frem og hva er det publikum ikke skal se. Teknikker som klovning, enkel akrobatikk og hip-hop blir brukt. Presisjon og romforståelse. 

Dette skal være en ny og innovativ måte å se på sitt nærmiljø. Gi både publikum og performer et eierskap til den gitte plassen. Ved å gi ungdommene konkrete oppgaver, tid og veiledning håper vi at de vil se på områdene rundt seg med nye øyne. I alle nærmiljøer og i alle ungdommer finnes det mange historier og uttrykk. Vi ønsker å la ungdommen finne sitt eget uttrykk og sitt rom. Ved å la sted og menneske møtes, kan vi skape små og store nye kunstopplevelser.

 

Hva forestillingen blir tilslutt kommer an på hvilke kvaliteter deltagerne besitter. Ungdommene kommer med sine ferdigheter, vi dyrker de frem, vanner de og hjelper til med å presentere det for et publikum. Kanskje noen kan gå på line? Eller sjonglere med appelsiner, kanskje noen kan spille gitar eller lese dikt. Kanskje noen kan breakdance eller danse klassisk ballett, eller fremføre Per Gynt eller trikse med fotball. 

Miles og Fjørtoft har vidt forskjellige bakgrunner. Miles har årelang bakgrunn som streetperformer. Han har turnért verden over,, med sine forestillinger. Alltid på et nytt sted, alltid ute, alltid for et nytt publikum. 

Fjørtoft har en mer klassisk scenekunst-bakgrunn. Hun er utdannet fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad, og har jobbet som skuespiller og instruktør siden hun ble uteksaminert i 2006. 

 

Skuespillerkurs

Dette er et nybegynnerkurs, som gir en smakebit på det å stå foran kamera. Kurset tar for deg teknikker innenfor samspill og karakterutvikling.  Lydhørhet, samhold og det å gi plass til hverandre er også viktig elementer. Kurset kan derfor gjerne benyttes som en inngang til å jobbe med gruppedynamikk i f.eks skoleklasser.