Fjørtoft Kulturproduksjoner
DSC03457.jpg

Tracks

 

Tracks er en scenekunstforestilling i krysningspunktet mellom video og lydinstallasjon, dans og fysisk fortelling.

Den har en punkpoetisk estetikk; visuelt, audiotivt, scenisk, tematisk og dramaturgisk. Alle komponentene - lyd, video og bevegelse - er likestilte elementer på scenen. 

Forestillingen handler om å være i bevegelse, å reise, mentalt så vel som fysisk. Vi stiller ingen spørsmål og gir derfor heller ingen svar. Vi ønsker i stedet å oppfordre til refleksjon og egenvurdering i forhold til å ta valg, tørre å feile, tørre å drømme og håpe. Tracks handler om å våge å bryte normen.

Tracks’ komplekse og sammensatte uttrykk kan sies å representere deler av vår stadig mer fragmenterte og kaotiske virkelighet, tilsynelatende full av muligheter, men med et reelt potensial til å overvelde og dermed passivisere enkeltmennesket som står midt i dette voldsomme uttrykks- og meningsmangfoldet. Å finne seg selv, å kjenne seg selv, og å velge sin egen vei blant alle tilrettelagte veier og allerede etablerte systemer, kan dermed virke mer utfordrende enn noen gang. Tracks tematiserer denne problemstillingen gjennom et tankevekkende og slående audiovisuelt innhold, mens det gjennomgående provoserer publikums sanser og utfordrer deres forståelse: her handler det om å leve seg inn i kunsterfaringen og tørre å tenke.

I etterkant av forestillingen ønsker vi, sammen med oppdragsgiver, å invitere til en filosofisk samtale/diskusjon med utgangspunkt i den kunstneriske opplevelsen. Dette har blitt gjort med stort hell for ulike målgrupper fra ungdom på skoleturne til organisasjoner og bedrifter.

Konsept og regi: Thea D. Fjørtoft
Dansere: Owen Ridley-DeMonick og Anita Vika Langødegård
Lyddesign: Martin Langlie
Videodesign: Birk Nygaard
Foto: Birk Nygaard og Thea D. Fjørtoft
Scenografi: Thea D. Fjørtoft
Kostyme: Sigtru Nesland og Thea Fjørtoft
Tekst: Thea D. Fjørtoft, Eirik Willysson
Dramaturgi: Elin Grinaker

Forestillingen er støttet av Fond for Lyd og Bilde, Kunstløftet/Norsk Kulturråd, Telemark Fylkeskommune og Spenn.

Varighet: 40 minutter
Ettersamtale: 30 minutter

 

Utdrag fra forestillingen Tracks